ATK

Акционерное общество по развитию электронных технологий ATK PACIFIC было создано на основе двустороннего сотрудничества в области развития между предприятиями электронных технологий двух стран Вьетнам — Беларусь. Вместе, объединяя наши сильные стороны, мы стремимся к созданию устойчивых и долговременных ценностей для клиентов, бизнеса и общества, включая: ценные продукты, ценные решения, технологии отраслевой локализации и интернационализацию брендов.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ATK PACIFIC

Với nền tảng lõi vững chắc là Công nghệ kiểm thử điện tử lưỡng dụng được phát triển, tối ưu và cải tiến liên tục từ các chuyên gia Belarus qua nhiều năm và đã chứng minh sự hiệu quả trong nhiều thập kỷ, đồng thời tận dụng sự đột phá của các công nghệ và các ngành công nghiệp phụ trợ trong sản xuất, tích hợp và lập trình tại Việt Nam, ATK PACIFIC tự tin phát huy toàn bộ tiềm năng để đưa đến cho khách hàng trong nước và trong khu vực những thiết bị tiên tiến nhất, những giải pháp phù hợp nhất theo từng điều kiện, yêu cầu mà khách hàng giao phó. “Đột phá mọi giới hạn”.

Với hơn 20 chuyên gia, kỹ sư và cố vấn người nước ngoài, hơn 10 chuyên gia, cố vấn phía Việt Nam và đội ngũ nhân sự đông đảo, chúng tôi có đủ năng lực đồng hành và chia sẻ và tư vấn những trăn trở của khách hàng trong mọi giai đoạn: tư vấn, sản xuất, pháp lý, chuyển giao và sau bán hàng. “Giải pháp toàn diện, yên tâm toàn diện”.

TẦM NHÌN

Hướng tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp thiết bị — giải pháp kỹ thuật kiểm thử và sửa chữa điện tử công nghệ cao, tiên phong trong phát triển công nghệ kiểm thử mới tại Việt nam và khu vực. Dựa trên phương thức phát triển lực lượng, nâng cao nội lực và không ngừng mở rộng hợp tác với các công ty nước ngoài có kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới đưa vào áp dụng tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh phụng sự

ATK PACIFIC nguyện mang đến những giải pháp thực chất, cần thiết và quan trọng phục vụ các ngành công nghiệp quốc phòng, công nghiệp điện tử dân dụng và giáo dục — đào tạo.

Sứ mệnh bảo vệ

ATK PACIFIC bảo vệ các tài sản điện tử của quý khách hàng bằng những công nghệ tiên tiến nhất, tăng khả năng sửa chữa và khôi phục giá trị ban đầu.

Sứ mệnh phát triển

ATK PACIFIC là một nhà sản xuất có tiềm lực, có trách nhiệm trong sứ mệnh phát triển công nghệ điện tử chung của Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

«HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN»

Đối với đối tác, chúng tôi Hợp tác chiến lược

Bình đẳng trong quan hệ. Hài hòa về lợi ích lợi ích; cùng nhau chia sẻ khó khăn.

Đối với khách hàng, chúng tôi Hợp tác toàn diện

Tận tâm, cam kết và giải quyết tất cả mọi nỗi lo của khách hàng trong khả năng của chúng tôi. Từ đó, phát triển bền vững các mối quan hệ trên sự tin tưởng, lâu dài với các đối tác

Đối với tập thể Lãnh đạo – Nhân viên công ty

Tôn trọng, đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm trong công việc; đảm bảo và củng cố đãi ngộ và an sinh trong cuộc sống. Từ đó, phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, cống hiến, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cũng như mối quan hệ nhân văn của từng cá nhân cũng như toàn tập thể cty

Với nền tảng lõi vững chắc là Công nghệ kiểm thử điện tử lưỡng dụng được phát triển, tối ưu và cải tiến liên tục từ các chuyên gia Belarus qua nhiều năm và đã chứng minh sự hiệu quả trong nhiều thập kỷ, đồng thời tận dụng sự đột phá của các công nghệ và các ngành công nghiệp phụ trợ trong sản xuất, tích hợp và lập trình tại Việt Nam, ATK PACIFIC tự tin phát huy toàn bộ tiềm năng để đưa đến cho khách hàng trong nước và trong khu vực những thiết bị tiên tiến nhất, những giải pháp phù hợp nhất theo từng điều kiện, yêu cầu mà khách hàng giao phó. “Đột phá mọi giới hạn”.

Với hơn 20 chuyên gia, kỹ sư và cố vấn người nước ngoài, hơn 10 chuyên gia, cố vấn phía Việt Nam và đội ngũ nhân sự đông đảo, chúng tôi có đủ năng lực đồng hành và chia sẻ và tư vấn những trăn trở của khách hàng trong mọi giai đoạn: tư vấn, sản xuất, pháp lý, chuyển giao và sau bán hàng. “Giải pháp toàn diện, yên tâm toàn diện”.

ПАРТНЕР