Máy trạm tự động hóa

Được thiết kế để giám sát tự động, chẩn đoán và sửa chữa các mô-đun chuyên dụng điện tử  của hệ thống tên lửa phòng không
Chẩn đoán và sửa chữa tự động hóa các linh kiện, nhóm linh kiện và toàn bảng mạch của thiết bị điện tử của hệ thống SAM BUK-М1 được đặt trong điều kiện cố định.
Tự động hóa kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các khối thiết bị điện tử phức tạp, bao gồm cả những thiết bị hoạt động ở tần số cao và siêu cao (lên đến 18 GHz).

Đối tác