Thiết bị cơ động kiểm tra và sửa chữa

Kiểm tra đối tượng được thực hiện theo phương pháp chức năng. Cung cấp nguồn điện, tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu tương tự cho các khối cần kiểm tra.

Thiết bị kiểm tra, chuẩn đoán hỏng hóc, chỉ dẫn sửa chữa các module điện tử tương tự – số và các module điện tử phục vụ sửa chữa cơ động (sau đây gọi tắt là ATK-M 96/200 )
Bộ vẽ đồ thị đặc tuyến được thiết kế để phát hiện lỗi trong bo mạch và mô-đun của thiết bị điện tử theo phương pháp tham số VI (UI, ASA) bằng cách đo các đặc tính dòng điện-điện áp và trở kháng tại các cực của các phần tử và so sánh chúng với các đặc tính tham chiếu.
Kiểm tra thiết bị trên không của đạn 9М55К' của hệ thống pháo phản lực tầm xa 9К58 (RM “Smerch”) bằng cách bảo dưỡng định kỳ đạn.
Kiểm tra các vết nứt và đứt ngắn trong dây cáp và các mạch thụ động đa lõi khác

Đối tác