Tổ hợp kiểm thử tự động hóa

Các công cụ phần mềm và phần cứng phổ quát cho phép người dùng tự động hóa quy trình chẩn đoán và sửa chữa các thiết bị điện tử vô tuyến trên phạm vi rộng.

Tổ hợp thử nghiệm tự động hóa Q-Bus cung cấp các khả năng chức năng để thực hiện truyền dữ liệu giữa các thiết bị (quản lý, thử nghiệm) hoạt động với giao diện song song
Việc kiểm tra chức năng của các thiết bị tiếp điểm phức tạp, hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc điện
Tự động hóa kiểm tra , chẩn đoán và sửa chữa các khối, bảng mạch điện tử kỹ thuật số và số -  tương tự phức tạp và chuyên dụng

Đối tác