Hệ thống ATC

Bộ vẽ đồ thị đặc tuyến được thiết kế để phát hiện lỗi trong bo mạch và mô-đun của thiết bị điện tử theo phương pháp tham số VI (UI, ASA) bằng cách đo các đặc tính dòng điện-điện áp và trở kháng tại các cực của các phần tử và so sánh chúng với các đặc tính tham chiếu.

Để sử dụng công cụ theo dõi đồ thị, bạn không cần biết nguyên tắc hoạt động của đối tượng được chẩn đoán, sự hiện diện của các mạch và không cần cung cấp điện áp.

Nó được điều chỉnh để phù hợp với tiến bộ công nghệ của nhà máy sửa chữa và đại tu máy bay 407 Minsk (máy bay TU-134, TU-154, JAK-40, JAK-42).

Phạm vi:

– Tại các dịch vụ sửa chữa

– Tại các nhà máy sản xuất

Nguyên tắc hoạt động:

  1. Lựa chọn chương trình thử nghiệm. Tổ hợp cho phép bạn tạo chương trình dựa trên loại đối tượng được điều khiển, có tính đến các sửa đổi của cả đối tượng đó và hệ thống ứng dụng của nó.
  2. Thực hiện chương trình tự động bằng tính năng ghi nhật ký hoạt động.
  3. Báo cáo kiểm tra và kết luận về các hư hỏng được phát hiện được ghi lại và lưu trữ cho mục đích kiểm tra, thống kê.

Thuận lợi:

– không có sản phẩm tương tự;

– cung cấp gói chương trình thử nghiệm;

– hệ thống mở, cho phép bạn tích lũy các chương trình kiểm tra;

– giảm đáng kể thời gian xử lý sự cố;

– hiệu quả của hệ thông không thay đổi khi có sự thay đổi nhân sự thường xuyên.

 

STT Tên tham số Giá trị
1 Nguồn cấp 220V±10%V, 50±1Hz
2 Sự tiêu thụ năng lượng tối đa 1500 VA
3 Số lượng kênh điều khiển 800 (1000)
4 Phạm vi đo điện áp trực tiếp của cực dương và cực âm 200mV, 2, 20, 200, 1000V
5 Phạm vi đo dòng điện một chiều 2A
6 Phạm vi đo điện trở dòng điện một chiều 200, 2, 20W; 200kW và 2MW trên mạch hai và bốn dây

20 MW, 2 GW trong mạch hai dây

7 Đo tần số tín hiệu dạng sin và tín hiệu xung của bất kỳ cực nào trong phạm vi 0,5V – 30V trong phạm vi 20Hz-1 MHz

1V – 30V trong phạm vi 20Hz-1 MHz

30V – 150V trong phạm vi 20Hz-100kHz

8 Các thông số bất biến đo được – Độ tự cảm song song và nối tiếp

– điện dung song song và nối tiếp

– Điện trở song song và nối tiếp

– độ dẫn song song

– độ suy giảm tiếp tuyến

– các thông số chất lượng

9 Phạm vi đo thông số trở kháng – độ tự cảm 0,1 µH – 16 kH

– bằng điện dung 0,1pF – 20mF

– bằng điện trở 1mOhm – 20MOhm

– độ dẫn điện 1nS – 10S

– tổn thất tiếp tuyến 10-3 – 103

10 Điện áp DC được cung cấp cho thiết bị được thử nghiệm ±27V 5А
11 Điện áp xoay chiều được cung cấp cho thiết bị được thử nghiệm 115V 0,5А

Đối tác