ATC Q-Bus

Tổ hợp thử nghiệm tự động hóa Q-Bus cung cấp các khả năng chức năng để thực hiện truyền dữ liệu giữa các thiết bị (quản lý, thử nghiệm) hoạt động với giao diện song song (Q-Bus) trên cơ sở các chương trình đã được phát triển cho ECM phổ biến trước đây với kiến ​​trúc PDP-11 và đã được trình bày thành mã máy thực thi.

Phần mềm bao gồm: trình thông dịch hợp ngữ Macro-11, giả RAM của ECM. Theo thỏa thuận, chúng tôi có thể thực hiện điều chỉnh các chương trình điều khiển thiết bị của Khách hàng và sơ đồ của chúng, thư viện điều khiển cho các thiết bị đo lường điều khiển và nguồn điện, cơ sở dữ liệu lưu trữ và thống kê.

Loại ATC này có thể được sử dụng làm trình mô phỏng ECM PDP-11 hoặc nó có thể được điều chỉnh cho các đối tượng cụ thể được kiểm soát. Việc điều chỉnh có nghĩa là phát triển một khối cụ thể (nếu cần), phát triển các chương trình điều khiển mới, cấu hình nguồn điện và cấu hình các thiết bị điều khiển và đo lường.

ATC MPI có thể được sử dụng trên các Nhà máy Công nghiệp Quân sự sản xuất thiết bị hoặc thực hiện sửa chữa thiết bị với giao diện song song (Q-Bus).

Loại ATK này có thể được sử dụng làm trình giả lập máy tính PDP-11 hoặc có thể được điều chỉnh cho các đối tượng điều khiển cụ thể. Phát triển một khối cụ thể phát triển các chương trình điều khiển mới, cấu hình nguồn điện và thiết bị đo đạc.

ATK Q-BUS có thể tìm thấy ứng dụng trong các nhà máy phức hợp công nghiệp-quân sự vẫn sản xuất hoặc sửa chữa các thiết bị được xây dựng trên g giao tiếp truyền thông  (MPI).

STT Tham số Giá trị
1 Nguồn 220±10%V,50±1Hz
2 Loại đối tượng được kiểm soát Thỏa thuận trước
3 Loại bus dữ liệu MPI
4 Chế độ làm việc của đối tượng được điều khiển Chuyên gia/ vận hành
5 Số của bus dữ liệu 16
6 Số bus địa chỉ 15 (địa chỉ của các từ hai byte)
7 Chế độ truyền dữ liệu qua MPI – địa chỉ duy nhất;

– địa chỉ khối (DMA)

8 Kích thước khối tối đa khi chuyển khối (DMA) lên tới 128K từ hai byte
9 Dung lượng truyền tối đa cho một trao đổi 1,5 MB
10 Tốc độ truyền tối đa để trao đổi khối 5 MB/giây
11 Số lượng và thông số các bộ nguồn được điều khiển bằng phần mềm Thỏa thuận trước
12 Nội dung, thông số của thiết bị đo điều khiển có thể điều khiển bằng phần mềm Thỏa thuận trước

Đối tác